GULF เซ็นพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 6,000 MW สถานีรับ-จ่าย LNG ในเวียดนาม

HoonSmart.com>>กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯเซ็นความร่วมมือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ ร่วมกับสถานีรับ-จ่ายก๊าซ LNG ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านตัน/ปี  ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า กรณีบริษัทยังได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเวียดนามเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ (MW) ร่วมกับสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG terminal) ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านตัน/ปี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลกาน้า อำเภอถ่วนน่าม จังหวัดนิ่งห์ถ่วน ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนธ.ค.2561 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานรัฐบาลเวียดนามได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนบริษัท ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการเงินและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน ให้เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยให้บริษัท ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิ่งห์ถ่วนับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบริษัท และจังหวัดนิ่งห์ถ่วน ในการพัฒนาโครงการฯ โดยภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโครงการฯ โดยจะหารือในรายละเอียด ซึ่งจะมีกรอบในการพัฒนาโครงการฯ ไปจนถึงกำลังการผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ทางตำบลกาน้าจะสามารถผลิตได้และได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ทันต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

อ่านข่าว

โบรกฯ มองบวก BGRIM-GULF ลุย LNG เวียดนามเพิ่มกำลังผลิต-หนุนมูลค่าหุ้น