ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน 270 ลบ.

HoonSmart.com>> “แบงก์ธนชาต” เปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกันกว่า 270 ล้านบาท ตั้งแต่ 28 ต.ค.-1 พ.ย.62

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อบุคคล สินเชื่อสารพัดนึก และสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 4/2562 จำนวนรวม 9,263 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 276,883,774.75 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารธนชาต เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย.2562 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 5 พ.ย.2562