ตลาดฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล TFI ถูกเรียกชำระหนี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล “ไทยฟิล์มอินดัสตรี่” ด้วยความระมัดระวังก่อนลงทุน หลังบริษัทฯ ถูกเรียกชำระหนี้จากสถาบันการเงินรวม 1,041 ล้านบาท คิดเป็น 64.48% ของสินทรัพย์รวม ด้านเจ้าหนี้การค้าฟ้องล้มละลาย บริษัทหยุดการผลิตชั่วคราวไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการเรียกชำระหนี้ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ (TFI) ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจาก  TFI ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถูกเรียกชำระหนี้ รายละเอียดตามข่าวของ TFI เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทถูกเรียกชำระหนี้รวม 1,041.79 ล้านบาท คิดเป็น 64.48% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562 โดยบริษัทต้องชำระหนี้หรือลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.2562

2. บริษัทจะไปเจรจากับธนาคารและจะแจ้งความคืบหน้าการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ต่อไปภายในวันที่ 31 ต.ค.2562

3. บริษัทผิดนัดชำระเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งได้ยื่นฟ้องล้มละลายต่อบริษัทมูลฟ้อง 83.92 ล้านบาทและอยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ยในศาล (บริษัทได้เคยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562)

4. บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นโดยหนี้ที่เหลือเป็นเจ้าหนี้การค้า 100 ล้านบาท โดยไม่มีผลกระทบด้าน Cross Default กับเจ้านหนี้รายอื่น

5. บริษัทได้หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสายการผลิตระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน คาดว่าจะเริ่มการผลิตประมาณไตรมาสที่ 1/2563 และในช่วงหยุดการผลิตบริษัทยังคงมีรายได้จากการขายสินค้าคงเหลือ (บริษัทได้เคยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2562)

อ่านประกอบ

TFI เจ้าหนี้เรียกเจรจา 31 ต.ค.ปรับโครงสร้างหนี้รวมดอกเบี้ย 1 พันลบ.