“ทรัมป์” สั่งตัด GSP ไทย 4 หมื่นล้าน อาหารทะเลอ่วม

HoonSmart.com>>”โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐ  ยกเลิกจีเอสพีสินค้าไทย มูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ มีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน เหตุรัฐบาลไทยล้มเหลวยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล  คำประกาศไม่ระบุประเภทสินค้า ส่วนอาหารทะเลทุกประเภทถูกตัดจีเอสพีทั้งหมด 

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ส่งถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง และนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ( จีเอสพี ) แก่สินค้าส่งออกบางประเภทจากไทย อ้างเหตุผลจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงาน ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องสิทธิ เพื่ออำนาจการต่อรองของแรงงาน

ทั้งนี้ เนื้อความในจดหมายของทรัมป์ ไม่ได้แจกแจงรายการสินค้าว่ามีอะไรบ้าง แต่ระบุว่า สินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวม ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 40,000 ล้านบาท ที่ให้กับไทยในแต่ละปี  มาตรการที่จะใช้กับไทยมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน ครอบคลุมสินค้าของไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษประมาณ 1 ใน 3 ในส่วนสินค้าอาหารทะเลทุกประเภท จะถูกระงับจีเอสพี เนื่องจาก ปัญหาสิทธิและสวัสดิการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมง

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จะแถลงรายละเอียดกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิจีเอสพีไทย ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.