“ทริพเพิล ไอ” ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดอุบลฯ

ดรุณี รักพงษ์พิบูล (ซ้าย) และธนัท ตาตะยานนท์ (ขวา) กรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์  ( III )  เป็นตัวแทนบริษัทฯ บริษัทในเครือ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเขียนและยา มูลค่ารวมกว่าสี่แสนบาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในหลายอำเภอที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักภายหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยมีสฤษดิ์ วิฑูรย์ (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี