STEC คว้างานกฟน.เปลี่ยนระบบสายไฟใต้ดินมูลค่า 3.2 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ซิโน-ไทยฯ” ได้งานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้า สายสีเหลือง มูลค่ากว่า 3,258 ล้านบาท

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มูลค่าโครงการ 3,258,150,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสัญญาลงวันที่ 18 ต.ค.2562

โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วันนับถัดจากได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก การไฟฟ้านครหลวง โดยลักษณะงานก่อสร้าง บริษัทฯ จัดหาพร้อมติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเปลี่ยนระบบจ่ายไฟเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน