ประชุมลูกค้าสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท พร้อมเสวนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0″ เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีสมิทธ์ พนมยงค์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนา โพธิกำจร (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นวิทยากร