TIGER คว้างานก่อสร้าง 3 โครงการ มูลค่ากว่า 457 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง” คว้างานก่อสร้าง 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 457 ล้านบาท ในหาดใหญ่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) แจ้งว่า บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัท ได้รับงานก่อสร้างใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 456.79 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของกฟภ. โดยมีกิจการค้าร่วม (Consortium) เอสทีเอ็น แอนด์ ทีอีซี ซึ่งมี TEC และบริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด ถือสัดส่วนฝ่ายละ 50% เป็นผู้ดำเนินการ มูลค่าโครงการ 287.59 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างภายใน 30 วัน หลังลงนามในสัญญา

โครงการอาคารบ้านพักอาศัย คสล. 6 ชั้น ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าของโครงการเป็นบุคคลธรรมดารายหนึ่ง TEC ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง มีมูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ซึ่งเริ่มงานวันที่ 5 พ.ย.2562

นอกจากนี้โครงการ V-Villas, Phuket (งานเพิ่ม) ของบริษัท วิชญะ ภูเก็ต จำกัด โดยเป็นงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ สระว่ายน้ำ และสุขภัณฑ์ ของ โรงแรมวี วิลล่า อ่าวยนต์ จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการ 84.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.2562 เป็นต้นไป