LANNA ควัก 157 ลบ.จ่ายปันผล 30 สต. XD 1 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดลานนาไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้น อัตรา 0.30 บาท ขึ้น XD วันที่ 1 พ.ย. จ่ายเงิน 20 พ.ย.62 เป็นเงินกว่า 157 ล้านบาท

บริษัม ลานนา (LANNA) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2562-30 ก.ย.2562) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งนี้ ในวันที่ 4 พ.ย.2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ย.2562

ด้านราคาหุ้น LANNA ปิดตลาดวันที่ 21 ต.ค.2562 อยู่ที่ 8.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ +0.60% มูลค่าการซื้อขาย 287.04 ล้านบาท