WORLD โชว์ Q1/63 กำไรพุ่ง 126.18% อานิสงส์บุ๊คห้องชุดสงขลา-ภูเก็ต

HoonSmart.com>> เวิลด์ คอร์ปอเรชั่นโชว์ผลงานไตรมาส 1/62 กำไรพุ่ง 126.18% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์รับรู้รายได้โครงการอสังหาฯ ห้องชุดในจังหวัดสงขลา-ภูเก็ต เผยเตรียมลุยเฟส 2 โครงการ ฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต รองรับดีมานด์ต่างชาติ ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน

ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในแนวราบและแนวดิ่ง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีผลกำไรสุทธิรวมและรายได้รวม เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ เนื่องจากมีรายได้รวมมีจำนวน 29.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 21.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 269.69 เนื่องจากในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ทำการตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจ ที่จะลงทุนซื้อทรัพย์สิน เพื่อการเก็บไว้เป็นสถานที่พักผ่อนยามเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือไว้ เพื่อให้เช่าต่อ จึงเป็นผลให้ยอดการโอนห้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ดังนั้นจึงส่งผลให้งบการเงินแสดงผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวน 0.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 126.18

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 4 โครงการ คือ  1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) จ.ลำพูน อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง แบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรมร้อยละ 70% พื้นที่พาณิชยกรรมร้อยละ 10% และพื้นที่สาธารณูปโภค (พื้นที่สีเขียว) ร้อยละ 20% ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพัฒนา

2. โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง รวมจำนวน 4 อาคาร โดยมี 1 อาคารเป็นห้องชุดพร้อมขาย โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 28% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ส่วนอีก 3 อาคาร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

3. โครงการห้องชุดที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน 2 เฟส โดยเฟส 1 เป็นห้องชุดพร้อมขาย คงเหลือรอโอนกรรมสิทธิ์เพียง 17% ของจำนวนห้องชุด ทั้งหมด ในส่วนของเฟส 2 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และ

4 โครงการฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบและพัฒนา