ผู้ถือหุ้น ”จีสตีล” ไฟเขียวแปลงหนี้เป็นทุน 9 พันล.

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น “จีสตีล” ไฟเขียว แผนแปลงหนี้เป็นทุนกว่า  9 พันกว่าล้าน ลงมติอนุมัติ 99.5% เผยหลังกระบวนการแล้วเสร็จ กลุ่มเอซีโอวัน จะเข้าถือหุ้น 49.99% พร้อมส่งกรรมการเข้ามาร่วมบริหาร 5 คน

นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการบริหาร บริษัท จี สตีล  (GSTEEL)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  มีมติอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 9,277 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น 99.5%

หลังจากนี้ บริษัทจะดำเนินการ ออกหุ้นเพิ่มทุน 2.2 หมื่นล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาหุ้นละ 0.19 บาท

 

  สุนทรียา วงศ์ศิริกุล

ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (D/E)  จะเปลี่ยนแปลงจาก – 4.89 พลิกกลับมาเป็น +1.79 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงจากติดลบ 3,850 ล้านบาท พลิกกลับมาเป็น บวก 5,377 ล้านบาท

นางสาวสุนทรียา กล่าวอีกว่า หลังจากกระบวนการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จสมบูรณ์ กลุ่ม Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (ACO I) หรือ เอซีโอวัน จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน 49.99% และส่งกรรมการเข้ามาร่วมบริหาร 5 คน ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น โดยมีเจ้าหนี้ 8 ราย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

อ่านประกอบ

GSTEEL เทิร์นอะราวด์ ขอเสียงโหวตแปลงหนี้ 9 พันลบ.เป็นทุน