“ซมโปะ ประกันภัย” คว้าประกันภัยดีเด่น ด้านเทคโนโลยีวินาศภัย

“ซมโปะ ประกันภัย” คว้ารางวัลประกันภัยดีเด่นที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบประกันวินาศภัย ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 2562 

 

 

“ชญณา ศิริภิรมย์”   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย รับมอบรางวัล บริษัทประกันวินาศภัย ที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562 (Thailand Insurance Expo 2019) ที่ผ่านมา

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ กล่าวว่า บริษัท ฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดี ที่บริษัท ซมโปะประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อคนไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค นำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ เพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในบริการ ผลิตภัณฑ์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมยุคดิจิตัลอย่างเต็มตัว ตามแนวทางดูแลคนไทยหัวใจญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ซมโปะ ประกันภัย นับเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้จัดทำ “กรมธรรม์ประกันพืชผลลำไยจากภัยแล้ง” ร่วมกับ คปภ. โดยนำเทคโนโลยีวัดดัชนีสภาพอากาศจากดาวเทียม และข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 20 ปี มาสร้างเป็นสมการได้ว่า หากพื้นที่ทำประกันภัยเหล่านี้ ฝนไม่ตกติดต่อกันนานเกินดัชนีฝนแล้งที่กำหนด ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อลำไยอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทำประกันภัยนั้น ๆ