ตลาดฯ รับ TMB-T1 เทรด 15 ต.ค.-24 ต.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์รับ TSR หุ้นธนาคารทหารไทย ชื่อย่อ TMB-T1 เริ่มซื้อขาย 15 ต.ค.-24 ต.ค.62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ของธนาคารทหารไทย (TMB) ชื่อย่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ TMB-T1 จำนวน 30,355,987,145 หน่วย เริ่มซื้อขาย ในวันที่ 15 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562

TMB-T1 มีอายุ 55 วัน (วันที่ 2 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562) อัตราการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ 1.40 บาท วันใช้สิทธิ 25 พ.ย. 2562 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบแสดงสิทธิ 29 ต.ค. 2562 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายวันที่ 25 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิวันที่ 8 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2562 และพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบแสดงสิทธิ วันที่ 26 พ.ย. 2562

อ่านประกอบ

TMB ชงปันผลผู้ถือหุ้น 0.03 บาท ก่อนรวมกิจการ XD 29 พ.ย.