LH Bank จัดสัมมนา Wealth Infinite “ติดปีก สู่ความมั่งคั่ง”

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) จัดงานสัมมนาพิเศษ Wealth Infinite “ติดปีก สู่ความมั่งคั่ง” ให้แก่ลูกค้าธนาคาร นำโดยชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ พร้อมมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ศิรัถยา อิศรภักดี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้ง Wealth Me Up, นฤมล บุญสนอง กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย, มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) และถนอม เกตุเอม บล็อกเกอร์ด้านการเงินการลงทุน และภาษี เจ้าของเพจ TAXBugnoms ที่มาร่วมเสวนาในหัวข้อ Wealth Infinite “ติดปีก สู่ความมั่งคั่ง” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ มาบรรยายในหัวข้อ “Smart Life ชีวิตต้องวางแผน” ดร.คฑา ชินบัญชร มาบรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับเสริมความมั่งคั่ง” ณ โรงภาพยนตร์ IMAX Quartier CineArt ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์