AKP เปิดบ้านต้อนรับชุมชนเยี่ยมชมกิจการ

 

บริษัท อัคคีปราการ ( AKP )  ผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการ ศูนย์บริหาร  จัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เปิดบ้านต้อนรับคณะชุมชนคอต่อ ฝั่งน้ำเค็มและฝั่งน้ำจืด ที่เข้าศึกษาดูงานกระบวนการ  บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม ณ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้