โบรก ฯ ชี้เป้า INSET ราคา 3.33-4.40 บาท มองกำไรก้าวกระโดด

HoonSmart.com>>3 กูรูหุ้น ประเมินราคาเหมาะสม INSET  3.33-4.40 บาท/หุ้น ชี้หลังเข้าตลาด mai จะเพิ่มศักยภาพฐานทุน หนุนรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง งานในมือรอรับรู้รายได้ 2.7 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ 2-3 ปี ซึ่งยังไม่รวมโครงการ Google Wifi Station ที่มีความสามารถทำกำไรขั้นต้นระดับที่สูง

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  ประเมินราคาเหมาะสมแบบอนุรักษ์นิยม ของหุ้น บริษัท อินฟราเซท (INSET) ในปี 2562 เท่ากับ 3.68 บาท และปี 2563 ราคา 4.40 บาท โดยใช้ PE อ้างอิง 17 เท่า ซึ่งคิดลด 10% จากค่าเฉลี่ย PE อ้างอิงของหุ้น ITEL, AIT, SAMTEL และ CSS ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาที่ 18 เท่า เห็นว่า ทั้ง 4 บริษัท มีการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ INSET เหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อการอ้างอิงระดับ PE ที่อ้างอิงการเข้าซื้อขายในตลาด mai

ฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ ยังคาดการผลดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง ก้าวกระโดดตลอด 2 ปีข้างหน้า  คาดวปี 2562 และปี 2563 มีรายได้ 1,301 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) และ 1,431 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) ตามลำดับ และคาดการณ์กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 และ 2563 ไว้ที่ 121 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 28% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ) และ 145 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 19%จากงวดเดียวกันของปีก่อน) ตามลำดับ ซึ่งมีแรงหนุนสำคัญจากยอดขายที่เติบโตขึ้น ทั้งในส่วนของธุรกิจ data center และmaintenance and services รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้อีกประมาณ 2,739.65 ล้านบาท

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)  ให้ราคาเหมาะสม  INSET กลางปี 2563 ที่ 3.41 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินกำไรปกติปี 2562 ที่ 105 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11% จากงวดเดียวกันของปีก่อน)และกำไรปกติปี 2563 ที่ 126 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 21%จากงวดเดียวกันของปีก่อน) หรือคิดเป็น EPS ที่ 0.19 บาท และ 0.23 บาท ตามลำดับ เนื่องจากคาดรายได้ธุรกิจรับเหมา IT ในปี 2562 ที่ระดับ 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากงวดเดียวกันปีก่อนหนุนจากbacklogในมือราว 90% และคาดรายได้ปี 2563 ที่1.3 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันปีก่อน มี backlog ในมือรองรับแล้ว 70%

สำหรับธุรกิจติดตั้ง Google WiFi Station (ธุรกิจใหม่จากเงิน IPO) คาดรายได้ปี 2563 ที่ 30 ล้านบาท และคาดอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20% และจะเติบโตตามจำนวนจุดที่ทยอยติดตั้งเพิ่มมากขึ้นในปีถัดๆไป

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ประเมิน ราคาพื้นฐานปี 2563 ที่ 3.33 บาท อิง PE ที่ 14 เท่า ทางฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานของ INSET ที่ 3.33 บาทต่อหุ้น อิง PE 14 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีให้องค์กรต่างๆ (SI) ได้แก่ AIT, SAMTEL, MFEC ซึ่งมีค่า PE เฉลี่ยระหว่าง 12-15 เท่า

INSET ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงของอุตฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี แนวโน้มกำไรปี 2562 คาดเติบโต 17.5%จากงวดเดียวกันของปีก่อน และโตต่ออีก 20.3% จากงวดเดียวกันในปี 2563 จากการรับรู้รายได้ตาม Backlog ที่มีอยู่ในมือ และโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างรอผลการประมูล

ทั้งนี้ INSET ขาย IPO จำนวน 146 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.1 % ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลัง IPO จํานวน 560 ล้านหุ้น