NDR จับมือ ม.อุบลฯ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR พร้อมทีมพนักงานและทีมอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันลงพื้นที่ ทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม หลังประสบภัยน้ำท่วมจนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอาคาร และอุปกรณ์การเรียน โดยกิจกรรมจะเป็นการทำความสะอาดพื้น อาคารเรียน ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น นอกจากนี้ ยังได้มอบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้