‘สมศักดิ์’ บิ๊ก CPT ตัดขายหุ้น 5.56% ให้ ‘ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์’ เปิดทางนั่ง CEO

HoonSmart.com>> ‘สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ’ บิ๊ก CPT ตัดขายหุ้น 5.56% ราคาต่ำกว่ากระดาน ให้ ‘ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์’ เหลือถือในมือ 8.63% พร้อมเปิดทางขึ้น CEO นั่งบอร์ด มีผล 1 ต.ค.นี้ หวังมีส่วนร่วมบริหาร สร้างความแข็งแกร่ง ติดไซเล้นท์พีเรียด 3 ปี

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ขายหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น หรือ 5.56% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยขายในราคาหุ้นละ 0.83 บาท คิดเป็นเงิน 41.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังการขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้นายสมศักดิ์ ถือหุ้นเหลือ 77,651,400 หุ้น หรือ 8.63% จากเดิมถือหุ้นจำนวน 127,651,400 หุ้น หรือ 14.18% ขณะที่นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ เข้าถือหุ้น 50,000,000 หุ้น หรือ 5.56%

สำหรับการขายหุ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจและได้มีข้อตกลงโดยจะไม่ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ นโยบายการดำเนินธุรกิจเชิงบริษัทและไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐและมีมติแต่งตั้งให้นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป

ด้านราคาหุ้น CPT ปิดตลาดวันที่ 30 ก.ย.2562 อยู่ที่ 0.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 2.13% มูลค่าการซื้อขาย 542,480 บาท