เมย์แบงก์ฯ ต้อนรับนักศึกษา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

พีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินธนาคาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง พร้อมกับรับฟังบรรยายเรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักทรัพย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และความท้าทายของอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์