DEMCO คว้างานสายส่งระบบ 115 เควี กฟผ. ขอนแก่น 105 ลบ.

HoonSmart.com>> “เด็มโก้” ได้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ในจังหวัดขอนแก่น ของกฟภ. มูลค่า 104.75 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2562 บริษัทเข้าทำสัญญาจ้างงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 104.75 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน นับจากวันส่งมอบพื้นที่ ซึ่งเป็นการก่อสร้างในพื้นที่อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น