ปตท.อัดฉีดเงินระบบ ทุ่มปันผล 2.6 หมื่นลบ. หนุน 30 ลบ. ลดค่าก๊าซหุงต้ม

HoonSmart.com>>ปตท.มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4 บอร์ดอนุมัติเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 2.6 หมื่นล้านบาท แบ่งให้คลังทางตรงทางอ้อม 1.6 หมื่นล้านบาท อีก 1 หมื่นล้านบาทให้ผู้ถือหุ้นสถาบัน-รายย่อย 1 แสนคน  พร้อมอนุมัติเงินอีก 30 ล้านบาท ลดค่าก๊าซหุงต้มในเดือนต.ค.-ธ.ค. สนับสนุนนโยบายรัฐแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน ส่วนการลงทุนยังคงเดินหน้าโครงการสำคัญ มุ่งสร้างการเติบโตยั่งยืน

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น  คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ประมาณ 47.1% ของกำไรสุทธิงวดครึ่งปีแรก กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 ต.ค.  และจ่ายเงินวันที่ 25 ต.ค. 2562

ทั้งนี้ ปตท.จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สูงกว่ากลางปี 2561 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 22,850 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.9% ของกำไรสุทธิ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.กล่าวว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปีนี้ พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐแบ่งเบาภาระต้นทุน ค่าครองชีพของประชาชน แม้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ ปตท. ยังมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผ่านการลงทุนในโครงการที่สำคัญตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปีนี้ คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลประมาณ 47.1% ของกำไรสุทธิงวดครึ่งปีแรก และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนต่อปี (Dividend Yield) ประมาณ 4.30% ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. จะได้รับเงินปันผลคิดทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกองทุนวายุภักษ์ รวมประมาณ 16,000 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้นทั้งสถาบันและรายย่อยกว่า 100,000 คน จะได้รับเงินปันผลกว่า 10,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 26,000 ล้านบาท นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

นายชาญศิลป์กล่าวว่า ปตท. ยังคงเดินหน้าลงทุนในโครงการที่สำคัญตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์การสร้างสมดุลใน 3 มิติ (People Planet Prosperity : 3P)

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังมีมติให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าครองชีพของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มแก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 88,189 ราย คิดเป็นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน สำหรับใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( EDC ) ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค. 2562 ในวงเงินรวม 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ ปตท. ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ในการปรับฐานข้อมูลผู้สมควรได้รับการสนับสนุนโดยตรง ให้สอดคล้องกับข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการให้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

“ มติของคณะกรรมการ ปตท. แสดงให้เห็นถึงการดูแลประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อย เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านเงินปันผลให้กับกระทรวงการคลังและผู้ถือหุ้นกว่า 100,000 ราย เป็นเงินประมาณ 26,000 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย ปตท. ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงต่อไป” นายชาญศิลป์กล่าว