Block Trade ดี แต่ต้องระวัง !!

โดย…สยาม สร้อยทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.คิงส์ฟอร์ด

เป็นคำถามทุกครั้งที่ผมไปบรรยายให้ลูกค้าฟัง ว่าถ้าสนใจเล่นจะเสี่ยงไหม? เรามาลองศึกษาไปพร้อมๆกันครับ

Block Trade เป็นวิธีการซื้อขายแบบจับคู่ซื้อขายของ Single Stock Futures (SSF) ที่ราคาและจำนวนสัญญาที่ตกลงกัน เพื่อช่วยเรื่องสภาพคล่องในตลาดที่มีน้อย…ก่อนจะเข้าไปเรียนรู้ Block Trade จะขอเกริ่นถึง Single Stock Futures (SSF)

Single Stock Futures (SSF) คือการซื้อขายสัญญา Futures ของหุ้นอ้างอิงที่เราสนใจ โดยหุ้นอ้างอิงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใน SET100 ปัจจุบันมีทั้งหมด 112 หุ้นอ้างอิง ซึ่งสามารถเลือก !ซื้อขาย ( Long-Short) โดยใช้ Single Stock Futures  เป็นตัวช่วยในการเพิ่มอัตราทดให้ Port  ลงทุนของเรา

แต่ในความเป็นจริงการซื้อขาย SSF กลับไม่ค่อยมีสภาพคล่องของสินค้าชนิดนี้เลย เป็นผลให้นักลงทุนไม่สามารถซื้อขายกันได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ความนิยมใน SSF น้อย  เนื่องจากสภาพคล่องที่ต่ำนั่นเอง

จนกระทั่งเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด SSF ด้วยวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้จะทำตัวเป็นคู่สัญญาให้กับผู้ซื้อทุกหลาย  โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อจะต้องซื้อจำนวนสัญญา SSF เป็นจำนวนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  การจับคู่สัญญาของผู้ซื้อและบริษัทหลักทรัพย์นี้เอง

เราเรียกว่า “BLOCK TRADE”  กรณีผู้เล่นต้องการเปิดสถานะ Long บริษัทหลักทรัพย์จะรับเป็นคู่สัญญาเปิด สถานะ Short ทำให้ Order ทั้ง 2 ฝั่งแมทช์กันได้

ดังนั้นในกรณีที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ผู้เล่นก็จะมีกำไรและทางบริษัทหลักทรัพย์คู่สัญญาตรงข้ามก็จะต้องขาดทุนไปด้วย

แต่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องการเปิดความเสี่ยงตรงจุดนี้  จึงใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงโดยเข้าไปซื้อหุ้นจริงในกระดาน เท่ากับจำนวนที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้เล่น เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทหลักทรัพย์ก็จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการเป็นคู่สัญญากับนักลงทุน  เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยขน์จากอัตราทดของสินค้านี้ได้

หลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์เข้ามาเป็น  Market Maker ทำให้ปริมาณการ Trade SSF  ด้วยวิธี Block Trade ได้เพิ่มปริมาณขึ้นถึงเกือบ 20 เท่า  จากเดิมที่มีการซื้อขาย SSF เฉลี่ยประมาณ 10,000 สัญญา/วัน  พอเกิดธุรกรรม Block Trade  ขึ้น ทำให้ปริมาณการ Trade เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 200,000 สัญญา/วัน

ข้อดีของการ  Trade Block Trade

1.หุ้นที่สามารถทำ Block Trade ได้ มาจากหุ้นใน SET50 และ SET100 ที่มีทั้งกองทุน ต่างชาติ และ Proptrade เป็นผู้เล่น

2.สามารถเลือกเล่นได้ทั้งฝั่ง Long และ Short เพราะฉะนั้น ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น ขาลง หรือแม้แต่ไซค์เวย์ ก็มีโอกาสเล่นได้

3.การทำ Block Trade ใช้เงินน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นในตลาด ที่มีอัตราทดที่ 10-20 เท่า ดังนั้นด้วยปริมาณเงินที่เท่ากัน ถ้าเราคาดการณ์ทิศทางราคาได้ถูกต้องจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการซื้อหุ้น แต่ถ้าผิดทางก็เจ็บกว่าเช่นกัน

ข้อควรระวังการ Trade Block Trade

  • การลงทุนเกินความเสี่ยงที่ตนเองรับได้
  • Leverage เพิ่มโอกาสในการทำกำไร ขณะเดียวกันหากผิดทาง ก็จะเสียครั้งละมากๆ เช่นกัน
  • การลงทุนโดยไม่มีการตั้งจุด Stop Loss หรือไม่ทำตามแผนที่วางไว้จะส่งผลเสียหายร้ายแรง

 

***ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับ Block Trade นักลงทุนต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างดีและรับความเสี่ยงได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน