“ทีเอ็มบี” พักชำระหนี้ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 ลบ.

HoonSmart.com>>ทีเอ็มบี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประสบอุทกภัย ประกาศพักชำระหนี้ พร้อมสนับสนุนวงเงินกู้ซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% อีก 3 เดือน ส่วนลูกค้าเอสเอ็มอีพักชำระเงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระอีก 6 เดือน หนุนธุรกิจฟื้นตัวเร็วขึ้นให้สินเชื่อระยะยาวใช้ซ่อมแซมกิจการ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อนหลายลูกที่ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและประชาชนในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทีเอ็มบีจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยประกาศพักชำระหนี้นานสูงสุด 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าบัตรเครดิต และลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

พร้อมกันนี้ ทีเอ็มบี ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ โดยลูกค้าที่มีวงเงินกู้ระยะยาว สามารถยื่นขอพักชำระเงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน ในส่วนของลูกค้าที่มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพิ่มในการฟื้นฟูกิจการหรือลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย พร้อมซ่อมแซมความเสียหายของกิจการเพื่อให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี รวมระยะเวลาการพักชำระต้นเงิน (Grace period) 6 เดือน