EGCO โกยรายได้ไฟฟ้าฟิลิปปินส์ ถือหุ้น 49% ขนาด 500 MW

HoonSmart.com>>บริษัทผลิตไฟฟ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 4/2562 เป็นต้นไป หลังโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ขนาด 500 MW ในฟิลิปปินส์ เริ่ม COD  บริษัทถือหุ้น 49% ทำให้บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 27 แห่ง ใน 6 ประเทศ รวม 5,315 เมกะวัตต์ กำลังก่อสร้างอีก 3 โครงการ 331 เมกะวัตต์

บริษัทผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้า SBPL ของบริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา เพาเวอร์ จำกัด (SBPL) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 49% ร่วมกับ Meralco PowerGen Corporation ถือหุ้น 51% ขนาดกำลังการผลิต 500 เมกะวัตต์ (MW) ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) แล้วในวันที่ 26 ก.ย.2562  บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2562 เป็นต้นไป จะช่วยเพิ่มรายได้ที่แน่นอน และยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าบนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) ในเมืองเมาบัน จังหวัดเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ Manila Electric Company (Meralco) ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของฟิลิปปินส์ (ERC) จำนวน 455 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา  COD  ส่งผลให้เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,315 เมกะวัตต์ ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้

ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 331 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ แอลเอ็นจี ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง