“ทอมมี่ เตชะอุบล” บิ๊กล็อต CGH 7% ขยับถือหุ้นกว่า 16%

HoonSmart.com>> “ทอมมี่ เตชะอุบล” ขยับถือหุ้น “คันทรี่ กรุ๊ปฯ” เพิ่มเป็น 16.65% หลังทำบิ๊กล็อตจาก “สดาวุธ เตชะอุบล” สัดส่วน 7.03%

ทอมมี่ เตชะอุบล, สดาวุธ เตชะอุบล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทอมมี่ เตชะอุบล ได้มาหุ้นของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.0393% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 16.6559% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายทอมมี่ ได้หุ้นจากการทำบิ๊กล็อตจากนายสดาวุธ เตชะอุบล บิดา ราคา 0.90 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562