ก.ล.ต.ร่วมประชุม IOSCO ประเทศรัสเซีย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมเวทีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ (International Organizations of Securities Commission : IOSCO) ในการประชุมคณะกรรมการชุด Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปให้ตั้งคณะทำงาน Fintech และ ก.ล.ต. ไทยแถลงให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกับประเทศสมาชิกกลุ่ม GEMC


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกกลุ่ม Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 80 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี Dr.Obaid Al Zaabi จาก Securities and Commodities Authority, United Arab Emirates เป็นประธาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีข้อสรุปที่สำคัญคือ การเข้าร่วมคณะทำงาน Fintech กับประเทศสมาชิกกลุ่ม GEMC ของไทย เพื่อศึกษารูปแบบและเครื่องมือสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในฐานะผู้ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (innovation facilitators เช่น innovation hubs, regulatory sandboxes และ accelerator) โดยเน้นการนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เน้นย้ำหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่จะเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

รวมทั้ง GEMC ยังได้เห็นชอบให้กลุ่ม ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Regional Committee) จัดโครงการ Outreach Program เรื่อง Sustainable Financing in Emerging Markets เป็นภูมิภาคแรก มีกำหนดจัดขึ้นที่ IOSCO Asia Pacific Hub ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืน แบ่งปันประสบการณ์ จัดการประเด็นปัญหา และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลต่อเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ IOSCO ได้กำหนด World Investor Week ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 เป็นสัปดาห์ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อผู้ลงทุนทั่วโลก โดย ก.ล.ต. ไทยจะเข้าร่วมแคมเปญ World Investor Week ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 1) กิจกรรม SEC Check First ที่สามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน 2) โปรแกรม Retirement Checkup ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและคำนวณเป้าหมายเงินออมหลังเกษียณ และ 3) กิจกรรมคาราวานให้ความรู้ด้านตลาดทุนที่จัดขึ้นในต่างจังหวัด

ทั้งสามโครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางของ ก.ล.ต. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม และการสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่การกำกับดูแล