JAS ตั้ง “สายใจ คีตสิน” รักษาการ CEO แทน “พิชญ์ โพธารามิก”

HoonSmart.com>> “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” ตั้ง “สายใจ คีตสิน” กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “พิชญ์ โพธารามิก” ลาออก มีผล 20 ก.ย.เป็นต้นไป

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 มีมติสำคัญรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ของนายพิชญ์ โพธารามิก โดยมีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

พร้อมกันอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสายใจ คีตสิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แทน นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คนเดิมซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

อ่านประกอบ

“พิชญ์ โพธารามิก” ลาออกซีอีโอ – บอร์ด JAS