“สุพรรณ” บิ๊กบลจ.โซลาริส ลั่นพึ่งกระบวนการยุติธรรม พิสูจน์ความบริสุทธิ์

HoonSmart.com>> “สุพรรณ” อดีตผู้บริหารบลจ.โซลาริส ยันทำหน้าที่สุจริต ลั่นขอใช้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน

นายสุพรรณ เศษธะพานิช อดีตผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โซลาริส ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบลจ.อินโนเทค เปิดเผย www.HoonSmart.com ว่า ยืนยันการทำหน้าที่โดยสุจริต และกล้าที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ โดยใช้กระบวนการศาลยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน

ที่ผ่านมา การทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน (CI) ของ บลจ.โซลาริส ไม่ได้มีเพียงคณะเดียวที่กลั่นกรองการลงทุน แต่มีคณะพิจารณาลงทุนอื่นด้วย

“ผมกล้าพูดเต็มปากที่จะถูกกล่าวโทษ โดยใช้กระบวนการของศาลตัดสินในความสุจริตของผม” นายสุพรรณ กล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนตั๋วบี/อี  ของบริษัท เคซี พร็อพเพอร์ตี้ (KC) และพบการทุจริตของกลุ่มผู้บริหาร KC ที่นำเงินออกไป  430 ล้านบาท นั้น อดีตผู้บริหารบลจ. โซลาริส เป็นผู้ชี้เป้าการทุจริตใน KC  และสำนักงาน ก.ล.ต. ควรหาคนผิดทุจริตมาลงโทษ อีกทั้งเป็นผู้ที่เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาแก้ไขปัญหาใน IFEC  (อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ฯ)

นอกจากนี้ อดีตผู้บริหารบลจ.โซลาริส ยังเป็อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบและกำกับ สำนักงานก.ล.ต. เป็นหนึ่งในผู้ที่ยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  เป็นนักการเงิน-กฎหมาย เป็นดีลเมกเกอร์ เป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งในวงการตลาดทุน

อ่านประกอบ

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตเอ็มดีบลจ.โซลาริส ต่อ DSI คดีตั๋วบี/อี KC

บลจ.โซลาริส ตามหนี้บี/อี ” KC-IFEC-WCIH-EARTH “