นกแอร์ตั้งศูนย์ “รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ขนสงผ่านเที่ยวบิน NOK

HoonSmart.com>> “นกแอร์” จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” บรรเทาความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ และ ‘คาจิกิ’ พร้อมอาสาขนส่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปยังจังหวัดต่างๆ ที่เป็นจุดบินของสายการบินนกแอร์

นายคุณวุฒิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า เพื่อสานต่อการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ นกแอร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อร่วมกันรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป พร้อมขนส่งผ่านทางเที่ยวบินของนกแอร์ส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ที่เป็นจุดบินของสายการบินนกแอร์

“นกแอร์ยินดีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ เทียนไข น้ำดื่ม และงดเว้นอาหารสดต่างๆ จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานปลายทางของพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย” นายคุณวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ สามารถประสานงาน และติดต่อได้ที่หน่วยงาน CSR ของสายการบินนกแอร์ แผนกรับขนส่งสินค้าในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และเพื่อความสะดวกในการขนส่งสิ่งของ ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ ใส่กล่องหรือหีบห่อที่มีขนาดไม่เกิน 50x50x50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือจะต้องระบุชื่อผู้รับ (ถ้ามี) และ ผู้ส่ง โดยสิ่งของที่ได้รับจะถูกส่งต่อในทันทีในกรณีที่มาถึงศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือ 2 ชม. ก่อนเวลาการบินของเส้นทางนั้นๆ และจะจัดส่งในเที่ยวบินถัดไปในกรณีที่สิ่งของถูกส่งมาถึงช้ากว่าเวลาดังกล่าว ทั้งนี้การขนส่งสิ่งของจะเป็นไปตามกฎกติกาและมาตรฐานการบินและความปลอดภัย