บลจ.กสิกรฯ ชี้พันธบัตรสหรัฐฯยีลด์ลด ชวนล็อกผลตอบแทนเทอมฟันด์

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แนวโน้มลดต่อเนื่องทุกช่วงอายุ ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุ 6 เดือน และ 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.40% – 1.50% ต่อปี เปิดขาข 10-16 ก.ย.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HJ (KFF6MHJ) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.40% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GT (KFF1YGT) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 10-16 ก.ย. 62

นายนาวิน กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่าทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation, สาขาฮ่องกง, เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน, เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์ รวมถึงเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ เนื่องมาจากความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ภายหลังจีนประกาศเรียกเก็บภาษี 5-10% จากสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ วงเงิน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. และ 15 ธ.ค. นี้ ขณะที่สหรัฐฯ ออกมาตอบโต้ทันทีว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 5% ซึ่งจะทำให้สินค้าจากจีนมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกส่งมายังสหรัฐฯจะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง 30% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ในการถอนตัวของอังกฤษออก จากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง อย่างไรก็ตามภาวะการเงินโดยรวมมีทิศทางคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้น” นายนาวินกล่าว

กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง