“ซีลิค” คว้ารางวัล Rising Star Awards

 

 

“ซีลิค” คว้ารางวัล Rising Star Awards

เกริกไกร จีระแพทย์ (ขวา) ประธาน Judging Panel ของ Board of the Year สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ซีลิค คอร์พ (SELIC)  ร่วมถ่ายภาพในงานมอบรางวัล Rising Star Awards 2018 ด้านการกำกับดูแลกิจการจากผลประเมินของ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies  (CGR)  จากสถาบัน IOD  ซึ่ง SELIC คว้ารางวัลนี้  ถือเป็นรางวัลใหม่ของ Board of the Year ในปีนี้