“วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” ผู้นำ ” ไทยออยล์” คนใหม่

HoonSmart.com>>บอร์ดบริษัทไทยออยล์ แต่งตั้ง”วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่  เริ่ม 1 ก.ย. 2562 

บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อจากนายอธิคม เติบศิริ ที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัตินายวิรัตน์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมในหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ของ Harvard Business School, สหรัฐฯ และ AMP ของ INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส

“คุณวิรัตน์เป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ เชลล์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์บริหารงานด้านวาณิชธนกิจกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จึงได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ปตท ตั้งแต่ปี 2548”

ประวัติการทำงานในกลุ่มปตท.  นายวิรัตน์เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี ( CFO) ในบริษัท Flagship ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท ไทยออยล์ ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ก่อนจะย้ายมาดูแลธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท (PTT) ในปี 2557 หลังจากนั้นในปี 2559 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบดูแลธุรกิจต้นน้ำของกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ PTT Global LNG ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของไทยออยล์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นายวิรัตน์ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ เพื่อสังคม อาทิ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย, กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) และใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเข้าไปมีส่วนรวมในการบริหารองค์กร สถาบันการศึกษา และโครงการต่างๆ ที่ไม่แสวงหากำไร เข้าไปดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557 รวมถึงเป็นกรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)