NNCL ซื้อคืน 53,900 หุ้น

HoonSmart.com>>นวนครฯเก็บหุ้นจากตลาด ราคา 2.02-2.04 บาท ปัจจุบันซื้อคืนจำนวน 143,900 หุ้น 

บริษัทนวนคร (NNCL) แจ้งว่า วันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 53,900 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.02-2.04 บาท มูลค่า 109,278 บาท ส่งผลให้มีหุ้นจำนวน 143,900 หุ้น 292,478 บาท

บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.15% ขอทุนเรียกชำระแล้ว