EA ปักธงฮับ ”แบตเตอรี่” ของเอเชีย ผุด “กีเดียน” แพลทฟอร์มซื้อขายไฟ

HoonSmart.com>>“สมโภชน์ อาหุนัย” ซีอีโอ พลังงานบริสุทธิ์ ลั่นเป็นศูนย์กลางผลิตแบตเตอรี่ใหญ่สุดของเอเซียในปี 2563  คิดการใหญ่ มองการณ์ไกลสร้างแพลทฟอร์มซื้อขายพลังงาน จดลิขสิทธิ์ไทย ขายไปทั่วโลก ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเติบโต

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม ของ EA เริ่มผลิตเฟสแรก 1 จิ๊กกะวัตต์ จากทั้งหมด 50 จิ๊ก กะวัตต์ ส่งผลให้เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีดีที่สุด ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นฮับหรือศูนย์กลางอุปกรณ์พลังงานของเอเชีย

นอกจากนี้ EA ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบซื้อขายพลังงานชื่อ “GIDEON” ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มของคนไทย จดลิขสิทธิ์ พร้อมขายไปทั่วโลก โดยส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้แพลทฟอร์ม  เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย มีโอกาสเป็นศูนย์กลางพลังงาน โดย EA เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาแพลทฟอร์มนี้   และให้องค์กร ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ เป็นองค์กรกลางจัดการดูแล “กีเดียน” ขณะนี้สร้างและพัฒนาเสร็จ เริ่มให้บริการเต็มรูปแบบต้นปี 2563   เชื่อว่า 3-5 ปี จะใช้กันแพร่หลาย

สมโภชน์ อาหุนัย

“ถามว่า  EA ได้ประโยชน์อะไรจากการสร้าง “กีเดียน” ขึ้นมา  เราต้องการให้คนไทยใช้ฟรี ให้ประเทศได้สร้างออนท็อป บนระบบ ให้ประเทศไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางพลังงาน ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานเติบโต  ส่วน EA จดลิขสิทธิ์ “กีเดียน” เป็นของคนไทย และขายลิขสิทธิ์ให้ต่างประเทศ”

สำหรับ Gideon (กีเดียน)  สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการซื้อขายพลังงาน โดยจะเป็น Multi-dimensional platform  เพื่อช่วยทั้งผู้ผลิตพลังงาน ผู้บริโภค ผู้บริหารสายส่ง คนกำกับดูแล ให้ลดการใช้พลังงาน โดยลูกค้าสามารถซื้อพลังงานจากผู้ผลิตได้โดยตรง ผ่าน Transmission Line หรือผ่านทาง enhanced single buyer เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยี block chain และ big data เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้อย่างทรงประสิทธิภาพ แล้ว Gideon จะสามารถขยายขอบข่ายของระบบการจัดการและควบคุมพลังงานได้กว้างไกลถึงระดับอาเซียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  EA  กล่าวอีกว่า ตลอดกว่า 12 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ต้องรับมือกับความท้าทายรอบด้าน บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติ  ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน  จึงได้เริ่มศึกษาและเตรียมการมากว่า 5 ปี   นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจ ต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ควบคู่กัน

นอกจากนี้ ได้ลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่ หรือระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยุคของพลังงานแห่งอนาคต ทั้งด้านการช่วยเก็บสำรองไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ