ไม่พลิกโผ “บิ๊กโบ้-บัวหลวง” นายกสมาคมบล.คนใหม่

เลือกตั้งนายกสมาคมบล.วันนี้ ” บิ๊กโบ้-พิเชษฐ สิทธิอำนวย” ค่าย บล.บัวหลวง เป็นนายกสมาคมตามคาดการณ์ ส่วน  “ ธรัฐพร เตชะกิจขจร” บิ๊กบล.อาร์เอชบี ได้รับเลือกเป็นกรรมการ แทน “ปริญญ์ พานิชภักดิ์”

การประชุมวิสามัญสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 ส.ค.2562 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคม ฯ และเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคม ฯ  เนื่องจากนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ จะครบตำแหน่งวันที่ 1 ก.ย.นี้

ธรัฐพร เตชะกิจขจร

และผู้สมัครชิงตำแหน่างนายกสมาคม ฯ มี 2 คน คือ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย )  โดยนายพิเชษฐ ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก 27 คะแนน เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม แทนนางภัทธีรา

นอกจากนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ โดยผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

ทั้งนี้นายกสมาคม และกรรมการ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 3 ปี และเลือกตั้งใหม่ไปเรื่อย ๆ   โดยไม่มีการเว้นวรรค แม้ว่าจะมีกรรมการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง ได้ 2 ครั้งติดกัน คือ 6 ปี  หลังจากนั้นควรเว้นวรรค 1 ครั้ง แล้วลงสมัครชิงตำแหน่งได้

นอกจากนี้สมาคม รับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เป็นสมาชิกสมาคม