เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Global CR Day 2019

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 125 คน เข้าร่วมกิจกรรม Global CR Day 2019 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การร่วมมือกัน จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่” ร่วมรักษาสมดุลทางทะเลและสร้างระบบนิเวศน์ ณ หาดตะวันรอน ชลบุรี ซึ่ง Global CR Day เป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่กลุ่มเมย์แบงก์สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีจิตอาสากว่า 19,000 คน ร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก