SR คว้างานโซลาร์ลอยน้ำ IRPC เฉียด 500 ล้าน

HoonSmart.com>>”สยามราช” เซ็นรับงานโซลาร์ลอยน้ำ ระยองของ IRPC  กำลังผลิต 12.5 เมกะวัตต์ มูลค่าเฉียด 500 ล้านบาท วางเป้า 3-5 ปี พลังงานทดแทน-สัมปทานที่จอดรถ โตเพิ่มกว่า 50 %

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราช  (SR) เปิดเผยว่า วันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้าง โครงการ Engineering, Procurement and Construction, Commissioning (EPCC) of Floating Solar Power 12.5 MWp. หรือ โซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar)  มูลค่า 493 ล้านบาท กับ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC)  โครงการดังกล่าว อยู่ที่จังหวัดระยอง ถือเป็นโครงการต้นแบบสำหรับ Floating Solar Power ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

งานดังกล่าว บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ตั้งแต่การออกแบบ งานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบ และรับประกันผลงาน ระยะเวลางาน 9 เดือน เริ่มตั้งแต่ 25 ก.ค. 2562  คาดว่าจะติดตั้งและดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรก ของปี 2563

“ต้องขอบคุณ ไออาร์พีซี ที่ให้โอกาสสยามราชฯ ทำงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบโครงการโซลาร์ลอยน้ำต้นแบบในครั้งนี้ บริษัทมั่นใจศักยภาพของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย”

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อ บริษัท ฯ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับสำคัญกับธุรกิจพลังงานทดแทนและสัมปทานที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย  คาดว่าอนาคตภายใน 3 – 5 ปี สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มมากกว่า 50% ในแง่ผลตอบแทน

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่  IRPC กล่าวว่า  บริษัทฯ ลงทุนโครงการ Floating Solar  ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง คาดว่าผลิตไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรก ปี  2563 ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และยังใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ที่คิดค้นเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการผลิต ทุ่นลอยน้ำของแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งมีการรับประกันอายุการใช้งานของวัสดุได้ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

“นวัตกรรรมเม็ดพลาสติก HDPE เกรด P301GR เป็นเกรดพิเศษสำหรับทุ่นลอยน้ำ Floating Solar เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย IRPC จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ทุ่นลอยน้ำที่จะเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มที่ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น” นายนพดล กล่าวในที่สุด