OCEAN พลิกโชว์กำไร 20 ลบ. โต 173%

HoonSmart.com>> “โอเชี่ยน คอมเมิรช” อวดผลงานไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิ 20 ล้านบาท เติบโต 173% จากงวดปีก่อนขาดทุน เหตุธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มรุ่ง หนุนครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 171.08%

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กำไรสุทธิ 20.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0171 บาท เพิ่มขึ้น 173.44% จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 28.05 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0388 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิ 21.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0182 บาท เพิ่มขึ้น 171.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 30.84 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0426 บาท

ในงวดไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลจากกำไรของธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์ม 20.02ล้านบาท และกำไรสุทธิของธุรกิจก็อกน้ำ 0.06 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 60.56 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนขั้นต้น 7.33 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 67.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 926.19% ประกอบด้วย ธุรกิจก็อกน้ำมีกำไรขั้นต้น 26.79 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนขั้นต้น 7.33 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 34.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 465.48% สาเหตุจากปี 2561 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มเป็น 26.80 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนสูงกว่าปรกติ

ธุรกจิซื้อขายน้ำมันปาล์มมีกำไรขั้นต้น 33.77 ล้านบาท คิดเป็น 100% เนื่องจากธุรกิจน้ำมันปาล์มได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561

ส่วนรายได้ขายและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 158.61 ล้านบาท เป็น 765.94 ล้านบาท คิดเป็น 382.91% ประกอบด้วย ธุรกิจก็อกน้ำ รายได้จากการขายและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 73.77 ล้านบาท เป็น 89.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 21.33% เป็นผลจากบริษัทมีนโยบายในการวางแผนการจัดหาสินค้ารุ่นใหม่ๆ มาจำหน่ายแทนสินค้ารุ่นเก่าที่ไม่ได้รับความนิยมในตลาด จึงทำให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้น

ธุรกจิซื้อขายน้ำมันปาล์ม รายได้จากการขายและบริการของบริษัทรายได้จากการขายและบริการ –ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มของบริษัท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจำนวน 676.44 ล้านบาท คิดเป็น 100% เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561

ด้านต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น 52.84% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจากธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและส่วนประกอบประปา จึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนการจัดจำหน่ายหลักของธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มและค่าใช้จ่ายบริหาร เช่น ค่าที่ปรึกษา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ