บล.ทรีนีตี้ เสิร์ฟกองหุ้นเวียดนามลูกค้า ลงทุนขั้นต่ำ 1 แสนบาท

HoonSmart.com>> บล.ทรีนิตี้ นำเสนอกองทุนหุ้นเวียดนาม SSI-SCA เสิร์ฟลูกค้า เน้นลงทุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนามบริหารพอร์ต เปิดขาย 26 ก.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1 แสนบาท

ชาญชัย กงทองลักษณ์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า บริษัทได้เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายกองทุน SSI Sustainable Competitive Advantage Fund หรือ SSI – SCA แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนาม เริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยลงทุนเริ่มต้น เพียง 1 แสนบาท

กองทุนดังกล่าวบริหารกองทุนโดย SSI Asset Management (SSIAM) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 247 ล้านเหรียญสหรัฐ และถือหุ้นโดยบริษัท Saigon Securities Incorporation (SSI) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด ในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดและรายได้ ทั้ง SSI และ SSIAM ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ อย่างถูกต้องและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศเวียดนาม (SSC)

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนแบบเน้นคุณค่า โดยพิจารณาพื้นฐานของกิจการและความสามารถในการทำกำไรเป็นหลัก เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว เลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่โตไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและครองส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม ที่สำคัญต้องมี margin of safety สูง และมูลค่าทางตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โดย Sector ที่ลงทุน ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก กลุ่มธนาคาร กลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น

กองทุน SSI-SCA บริหารงานโดยทีมงานนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนาม ที่มีความรู้ความเข้าใจตลาดหุ้นเวียดนามเป็นอย่างดี ทำให้มีความเข้าใจในระบบความคิด วัฒนธรรม และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ลึกกว่าคนต่างชาติ มีความสามารถในการเสาะหาหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเจาะเข้าไปถึงข้อมูลเชิงลึกทั้ง qualitative และ quantitative เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการเพื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นแต่ละตัว จึงทำให้กองทุน SSI – SCA มีผลตอบแทนสะสมที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ หากดูจากข้อมูลย้อนหลังของกองทุนจะพบว่า ผลประกอบการในอดีตชนะ VN Index โดยผลประกอบการรวมนับตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 81% ชนะ VN Index ในช่วงเวลาเดียวกันที่ทำผลตอบแทนได้เพียง 61%

กองทุน SSI-SCA ถือเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนไทย โดยเป็นกองทุนสัญชาติเวียดนามกองแรกที่ออกเสนอขายให้นักลงทุนไทยด้วยสถานะความเป็นกองทุนสัญชาติเวียดนามทำให้กองทุนนี้ไม่ต้องเสียค่าพรีเมี่ยมเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควต้านักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) ในตลาดเวียดนามมีการแบ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นอย่างชัดเจนระหว่างคนเวียดนามและคนต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นเกินโควต้าที่กำหนด หากโควต้าต่างชาติเต็ม นักลงทุนต่างชาติต้องซื้อหุ้นจากนักลงทุนต่างชาติด้วยกันที่ราคาตลาดบวกพรีเมี่ยม ซึ่งทำให้เสียเปรียบนักลงทุนเวียดนาม และเกิด mark to market loss ทันทีเมื่อซื้อหุ้นติด FOL แต่การลงทุนในกองทุน SSI-SCA นี้จะช่วยกำจัดอุปสรรคข้อนี้ไปได้อย่างดี ทำให้นักลงทุนต่างชาติได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น