ตลาดฯ เตือน 15 หุ้น SP ซื้อขายวันสุดท้าย 31 ก.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนเทรดหุ้น 15 ตัวที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราว จะสิ้นสุด 31 ก.ค.นี้ ก่อนถูกแขวน SP 1 ส.ค.62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 15 หลักทรัพย์ ซึ่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จะเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับ 15 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) บริษัท บลิส-เทล (BLISS) บริษัท บางกอกสหประกันภัย (BUI) บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) บริษัท จี สตีล (GSTEEL) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC)
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG)

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI)
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) และบริษัท วีรีเทล (WR)