BTS ตอกย้ำหุ้นมั่นคง ปันผลสูง -ธุรกิจขนส่งพุ่ง -VGI ทะลุเป้า

HoonSmart.com>> “คีรี” ยินดีแจกปันผลเพิ่มขึ้น ปี 2561/2562 ได้ผลตอบแทน 4%   ยืนเป้ากำไรเติบโตไม่น้อยกว่า 25% ในช่วง 5 ปี ผ่านมา 2 ปี ทำได้ ยันปี 2564 ขยายโครงข่ายเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเป็น 133.4 กม.จำนวน 115 สถานี พุ่งขึ้น 2.7 เท่า ผู้โดยสารเพิ่มเป็น 2 ล้านเที่ยวคน/วัน ส่วน VGI  นิวไฮ ดีกว่าคาด ธุรกิจอสังหาฯ ค่อยๆดีขึ้น

นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ว่า BTS มีสินทรัพย์มากกว่า 1.5 แสนล้านบาท มีนโยบายเติบโตมั่นคง พร้อมความสำเร็จของโครงการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานแต่ละโครงการต้องใช้เงินลงทุนเป็นแสนล้านบาท  ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ และเติบโตขึ้นทุกปี

บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีกำไรเติบโตไม่น้อยกว่า 25% ในช่วง 5 ปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถทำได้ ในปี 2561/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ เป็น 3,248 ล้านบาท เติบโต 740 ล้านบาท หรือ 30% จากปีก่อนที่มี 2,508 ล้านบาท เชื่อมั่นว่ากำไรในอีก 3 ปีข้างหน้าจะทำได้ตามเป้าหมาย

“อะไรที่ตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ ก็จะทำให้ตลอด เมื่อมีกำไรเพิ่มขึ้น  พยายามปันผลสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในหุ้น BTS มีต้นทุนไม่ถึง 10 บาท” นายคีรีกล่าว

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท บริษัทจ่ายในอัตรา 143% ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BTS ครั้งที่ 5 (BTS-W5) จำนวน 1,319,569,451 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 4,400 ล้านบาท ออกหุ้นไม่เกิน 1,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปี 2561/2562 คาดการณ์ว่าเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และตั้งใจที่จะจ่ายในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทใน SET 50 ในปี 2561-2562 ให้อัตราผลตอบแทน 3.98% เทียบเฉลี่ยของหุ้นใน SET 50 ที่ 3.04% ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562 ไม่รวมการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5

ประธานกรรมการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจขนส่งมวลชนว่า บริษัทมีรายได้หลายช่องทาง นอกจากการขยายโครงข่ายเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเป็น 133.4 กม.จำนวน 115 สถานี ประมาณกลางปี 2564 เพิ่มขึ้น 2.7 เท่า จากปัจจุบันที่มีระยะทางเดินรถ 48.9 กม.จำนวน 43 สถานี คาดว่ายอดผู้โดยสารจะเพิ่มเป็น 2 ล้านเที่ยวคน/วัน จากสิ้นปี 2561/2562 เฉลี่ย 6.6 แสนเที่ยวคน/วัน โดยสายสีชมพู สายสีเหลืองและสายสีทองเปิดให้บริการครบ ทั้งนี้ สายสีทอง 8 กม.ได้สัญญาซ่อมบำรุง 30 ปี มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท

บริษัทยังมีความพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินและเข้าร่วมประมูลงานบริหารหรือ O&M ด้วย รวมถึงโครงการที่รัฐจะเปิดประมูล อาทิ สายสีส้มมากกว่า 30 กม. ที่จะมีทั้งงานโยธา สายสีส้มฝั่งตะวันออก และเดินรถทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก คาดว่าจะเปิดประมูลในปลายปีนี้ในรูปแบบ PPP

นายคีรีกล่าวว่า บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจอื่น โดยเฉพาะบริษัทวีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ BTS ถ้า VGI มีอนาคตไกล BTS ก็จะโตด้วย

“ในปี 2561-2562 VGI มีรายได้รวมกว่า 5 พันล้านบาท โต 33% มากกว่าเป้าหมายและสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินงานมา ที่ผ่านมา เราขายหุ้น VGI เกือบ 5% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้น ได้เงินมา 5 พันล้านบาท มากกว่าตอนที่เราซื้อบริษัทวีจีไอมา ตอนนั้นมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท ตอนนี้ขึ้นมามากกว่า 8 หมื่นล้านบาท และ VGI ยังมีการลงทุนในบริษัทเกี่ยวเนื่อง เพื่อต่อยอดแพลตฟอร์ม ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ยู ซิตี้ (U) สร้างรายได้ส่วนน้อย จะต้อรอเวลา อีกระยะหนึ่งดีขึ้นแน่นอน” นายคีรีกล่าว