TBANK ครึ่งปีแรกกำไรลดเหลือ 7.2 พันล้าน

HoonSmart.com>> ธนาคารธนชาต ไตรมาส 2 กำไร 3,592 ล้านบาท ลด 1.59% จากไตรมาสแรก ครึ่งปีกำไรสุทธิ 7,242 ล้านบาท ลดลง 4.71% ตั้งสำรองตามกม.แรงงาน ส่วนกำไรก่อนภาษีครึ่งปีแรกโต 10.58% จากงวดปีก่อน สินเชื่อเติบโต พร้อมเปิดแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน: Your Everyday Progress” นำพาลูกค้าก้าวสู่จุดหมายในทุกวัน

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต (TBANK) กล่าวว่า ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 3,592 ล้านบาท ลดลง 1.59% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อ 5 พ.ค.2562 ซึ่งทุกธนาคารก็มีการตั้งสำรองกรณีดังกล่าว สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 7,242 ล้านบาท ลดลง 4.71% จากงวดเดียวกันปีก่อน

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนภาษี ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 918 ล้านบาท หรือ 10.58% การดำเนินธุรกิจของธนาคารยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งการขยายตัวของสินเชื่อซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโต 4.45% จากสิ้นปี และ 12.38% จากครึ่งปีแรกของปี 2561 รวมถึงการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้ NPL Ratio อยู่ในระดับต่ำ และการมีอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับสูง

“ความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมา เกิดจากความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ธนาคารธนชาตมุ่งมั่นที่จะมอบความก้าวหน้าให้กับลูกค้า จึงได้เปิดแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน: Your Everyday Progress”  ผ่านทางผลิตภัณฑ์ และบริการด้านความก้าวหน้าต่างๆ เพราะเรามีความเชื่อว่า ก้าวเล็กๆ ในทุกวัน นำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ เพราะในวันที่เราเห็นเป้าหมายของลูกค้าเป็นจริง นั่นคือวันที่ธนาคารธนชาตเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองเช่นกัน” นายประพันธ์ กล่าว