10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %
[table “MidLongTermBondJan2019” not found /]

[table “ShortTermBondJan2019” not found /]

[table “MoneyMarketJan2019” not found /]

[table “GlobalBondJan2019” not found /]

[table “EmergingMarketBondJan2019” not found /]

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562


https://hoonsmart.com/archives/65252
https://hoonsmart.com/archives/65170

ขอบคุณข้อมูลจาก