10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

[table “EquityLarge-Cap_June2019” not found /]

[table “EquitySmallMidCap_June2019” not found /]

[table “PropertyIndirect_June2019” not found /]

[table “GlobalEquity_June2019” not found /]

[table “AggressiveAllocation_June2019” not found /]

[table “ModerateAllocation_June2019” not found /]

[table “ConservativeAllocation_June2019” not found /]

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562


https://hoonsmart.com/archives/65252
https://hoonsmart.com/archives/65128

ขอบคุณข้อมูลจาก