บลจ.ยูโอบี คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Global Asset Allocation

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภท Global Asset Allocation จาก “กองทุนเปิด ยูไนเต็ดโกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์” กระจายสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก ผ่าน JP Morgan กองทุนหลัก นักลงทุนให้การตอบรับต่อเนื่อง

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กองทุนเปิด ยูไนเต็ดโกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (UGMAC) ได้รับคัดเลือกจากนิตยสารการเงินธนาคาร เป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ประเภทจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) จากนิตยสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคที่ได้คัดสรรและนำเสนอกองทุนดังกล่าวให้กับนักลงทุนไทย โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และกองทุนได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (UGMAC) มีนโยบายลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ต่อเนื่องจากรายได้เชิงรับ (passive income) โดยให้ความสำคัญกับการลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

พอร์การลงทุนจะลงทุนกระจายในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก (Global multi asset securities) ที่มีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี และนักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอได้ทุกสภาวะตลาด ซึ่งสภาวะการลงทุนแบ่งออกเป็น 4 สภาวะ ได้แก่สภาวะเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง สภาวะเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตต่ำ สภาวะเงินฝืดและสภาวะเงินเฟ้อ เป็นการลงทุนที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งช่วงตลาดขึ้นและขาลงได้ พร้อมกับนโยบายควบคุมความผันผวน บลจ. ยูโอบี จึงขอแนะนำกองทุน UGMAC เพื่อให้เป็นหนึ่งในกองทุนในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนหลักของบลจ. ในสภาวะตลาดปัจจุบันอีกด้วย

“จุดเด่นของกองทุน UGMAC คือกองทุนหลัก (JPMorgan Global Macro Opportunities Fund) มีทีมงานบริหารกองทุนกว่า 100 คน ที่เชี่ยวชาญการลงทุนทั่วโลก ซึ่ง JPMorgan Asset Management เป็นผู้จัดการกองทุนหลักที่เป็นบริษัทจัดการที่มีประสบการณ์การลงทุนมากว่า 40 ปี ในการดูแลบริหารประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย (multi-asset) โดยกองทุนมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกและมีการปรับใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น โดยผสมการลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบดั้งเดิม (Traditional) และแบบประยุกต์หรือแนวคิดการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเป็นบวกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Sophisticated) โดยมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างของการซื้อและขายหลักทรัพย์เหล่านั้น และมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกลยุทธ์นี้ยังมีความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง คือในสภาวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือราคาหลักทรัพย์อาจจะไม่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้”น.ส.รัชดา กล่าว

นิตยสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวด้านการเงินคลอบคลุมทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ธุรกิจ ในทุกปีจะมีการพิจารณาคัดเลือกกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกกองทุนด้วยวิธีเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk adjusted return) โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุน ณ ธันวาคม 2561 ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดเมื่อปรับค่าความเสี่ยงให้เท่ากับทุกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน นั่นหมายความว่า กองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจะต้องเป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีภายใต้การควบคุมความผันผวนที่มีประสิทธิภาพ