กองทุนโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ฯ IPO ดีเดย์ 22-31 ก.ค. ชู 7.49%

HoonSmart.com>> SUPER แจ้งความคืบหน้า “กองทุนโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี” ขาย IPO 22-31 ก.ค.นี้ ด้านบลจ.บัวหลวง คาดอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนปีแรก 7.49%

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 515 ล้านหน่วย ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย กำหนดเปิดขายวันที่ 22-26 และ 30 ก.ค. 62 ในเวลาทำการของสาขาที่เปิดรับจองซื้อ และ 31 ก.ค. 62 ก่อนเวลา 15.30 น. จองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร

ทั้งนี้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย โดยวิธีการจัดสรร Small-lot First สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

อ่านประกอบ

หนีดอกเบี้ยต่ำ ซบ ‘รีท-อินฟรา’ ยิลด์ 6-7% BBLAM ชูโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ฯ ปีแรก 7.49%