“ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” เก็บหุ้น AU เพิ่ม 0.71% ขยับถือกว่า 5.70%

HoonSmart.com>> “ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” เข้าเก็บหุ้น อาฟเตอร์ ยู (AU) เพิ่ม 5.80 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 0.7111% ใช้เงิน 87.58 ล้านบาท ขยับถือหุ้นกว่า 5.70%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ได้มา หุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู (AU) เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 จำนวน 5.80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.7111% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 46.55 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.7072% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้นที่ซื้อมาสูงสุด 15.10 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 87.58 ล้านบาท

ด้านถือหุ้นรายใหญ่ AU ณ วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค.2562 โดย 14 อันดับรายแรกที่เปิดเผย ไม่พบรายชื่อ นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล

ด้านราคาหุ้น AU ปิดตลาดเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 อยู่ที่ 16.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.22% มูลค่าการซื้อขาย 170.67 ล้านบาท

ในขณะที่นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ได้มาหุ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ราคาเปิด 13.80 บาท ต่ำสุด 13.50 บาทและปิดสูงสุด 15.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ 10.22% มูลค่าการซื้อขาย 190.39 ล้านบาท