TPCH เผยบ.ลูกเซ็นขายไฟกฟน. 9.5 MW ดันกำลังผลิต 116.3 MW

HoonSmart.com>> “ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง” เผยบริษัทย่อย เซ็นสัญญา “กฟน.” ขายไฟฟ้า กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ หนุนกำลังผลิตรวม 116.3 เมกะวัตต์

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) แจ้งว่า บริษัท สยาม พาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการแล้ว 57.7 เมกะวัตต์ โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง 49.1 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับ PPA แล้ว 106.8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 83.8 เมกะวัตต์ และในรูปแบบ Adder 23 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมโครงการสยาม พาวเวอร์ แล้ว ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 116.3 เมกะวัตต์