GUNKUL คว้างาน “ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เชื่อต่อยอดธุรกิจ

HoonSmart.com>> “กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง” เซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้า Solar Rooftop กำลังการผลิต 899.1 กิโลวัตต์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประหยัดค่าไฟฟ้าจำนวนมากต่อปี “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์” เผยโครงการดังกล่าวช่วยเสริมศักยภาพ และส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกำลังการผลิต 899.1 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใน 3 อาคาร คือ อาคารเรียน อาคารหอประชุม และอาคารโภชนาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากต่อปี อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยลดการปล่อยคอร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 735 ตันคาร์บอนต่อปี หรือเทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 55,000 ต้น รวมไปถึงช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วย

“ความร่วมมือทางธุรกิจกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ และจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกลง และสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานหลักได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ดิฉันต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจวาณิชยานนท์ อธิการบดีและทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือก GUNKUL ซึ่งบริษัทฯ ให้คำมั่นจะดูแลและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป” นางสาวโศภชากล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนเห็นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับ GUNKUL ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 899.1 KW เนื่องจากเห็นว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมรักษาโลกของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่

“หวังว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งต้องขอบคุณ GUNKUL ที่ให้ความสนใจมาร่วมโครงการนี้กับมหาวิทยาลัยของเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณกล่าว