กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลด้านวาณิชธนกิจแห่งปี จาก The Asset

นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลด้านวาณิชธนกิจแห่งปี 2 รางวัล จากนิตยสาร The Asset ได้แก่ “รางวัลธนาคารด้านสินเชื่อโครงการแห่งปีของประเทศไทย” ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และ “รางวัลโครงการพลังงานทดแทนแห่งปีของประเทศไทย” จากการเป็นผู้จัดการสินเชื่อร่วมโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ ของกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น สิงคโปร์